Category: Nieuws


Houtense Werktafel

DE HOUTENSE WERKTAFEL

Wat willen we?

Iedereen doet mee: we willen dat in Houten zoveel mogelijk mensen betaald of onbetaald kunnen werken. Betaald werk blijft daarbij het hoogste goed, maar we richten ons ook op onbetaald werk en sociaal ondernemerschap. De komende periode ligt de focus op de groep mensen die het moeilijkst aan de slag komt, mensen die al langdurig werkloos zijn, statushouders, mensen met een verstandelijke beperking of bijvoorbeeld met een GGZ achtergrond.

… Verder lezen


Artikel Economisch Platform Houten in Ondernamen Lekstroom

Voorzitter van de OKK Peter de Rooij neemt deel aan het Economisch Platform Houten. Daarin zijn de ondernemers- en winkeliersverenigingen vanuit de gemeente Houten vertegenwoordigd en zij hebben 4 keer per jaar overleg met de wethouder Economische Zaken van de gemeente Houten. Voor het blad Ondernamen Lekstroom zijn de platformleden Peter de Rooij en Joost Uytewaal geïnterviewd over de rol van het Economisch Platform Houten

artikel-ondernamen-economisch-platform-houten

 


Eiland van Schalkwijk

Nieuwe toekomst

Het Eiland van Schalkwijk is een bijzonder gebied in de stedelijke regio Utrecht. Tussen het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek ligt een prachtig open landschap met forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De landbouw is hier belangrijk. Om het Eiland ook in de toekomst zo mooi te houden, nodigt de gemeente inwoners en ondernemers uit om met plannen te komen. Er zijn volop kansen om het Eiland van Schalkwijk aantrekkelijk te maken voor recreanten en om de landbouw een nieuw toekomstperspectief te bieden.
… Verder lezen


20 jaar

Ondernemersvereniging Kleine Kernen (OKK) bestaat dit jaar 20 jaar. Voorzitter Peter de Rooij legt uit dat vereniging ooit is opgericht omdat ondernemers uit de kleine kernen van de gemeente Houten zich wat minder thuis voelden bij de Houtense bedrijvenvereniging.

… Verder lezen