Over OKK

Vóór 1995 bestonden in elk van de kleine kernen van de gemeente Houten (Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy) ondernemersverenigingen. Vanaf de jaren ’80 echter verloren deze verenigingen hun kracht en ontstond er vanuit het gemeentebestuur Houten in 1995 het initiatief om ook voor de ondernemers in de kleine kernen weer een eigen platform te organiseren. De OKK heeft inmiddels haar waarde bewezen als erkend en gewaardeerd platform voor de leden, maar ook voor haar omgeving, zoals gemeente, provincie en overige instanties.

OKK Houten heeft een bestuur dat bestaat uit vier actieve ondernemers.

Voorzitter
P.A.J. de Rooy
Tel. 0652535358

Secretaris
S.N.A. van Rinsum
Tel. 0306580283

Penningmeester
A. Reinke
Tel. 0651604648

Secretariaat
Sylvia Groen
Tel. 0652305000
secretariaat@okkhouten.nl

Het bedrag van de jaarcontributie wordt telkens tijdens de najaarsvergadering vastgesteld voor het komende kalenderjaar. Voor de Corona periode bedroeg de contributie € 130,00. De contributie dient aan het begin van elk verenigingsjaar te worden voldaan. In 2023 wordt vastgesteld wat met de contributie gaat gebeuren in het licht van het Ondernemersfonds.