Over OKK

Vóór 1995 bestonden in elk van de kleine kernen van de gemeente Houten (Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy) ondernemersverenigingen. Vanaf de jaren ’80 echter verloren deze verenigingen hun kracht en ontstond er vanuit het gemeentebestuur Houten in 1995 het initiatief om ook voor de ondernemers in de kleine kernen weer een eigen platform te organiseren. De OKK heeft inmiddels haar waarde bewezen als erkend en gewaardeerd platform voor de leden, maar ook voor haar omgeving, zoals gemeente, provincie en overige instanties.

OKK Houten heeft een bestuur dat bestaat uit vier actieve ondernemers.

Voorzitter
P.A.J. de Rooy
Tel. 06 52535358

Secretaris
S.N.A. van Rinsum
Tel. 030 658 02 83

Penningmeester
A. Reinke
Tel. 06-51604648

Secretariaat

Manuela Geurts
06-48626735

E-mail algemeen: secretariaat@okkhouten.nl

Het bedrag van de jaarcontributie wordt telkens tijdens de najaarsvergadering vastgesteld voor het komende kalenderjaar. Voor 2017 bedraagt de contributie € 130,00. De contributie dient aan het begin van elk verenigingsjaar te worden voldaan.