Welkom op de website OKK Houten,

Welkom op de website van de Ondernemersvereniging Kleine Kernen (OKK) Houten. De OKK is de ondernemersvereniging voor Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy.

Samen bereiken we als ondernemers meer en weten we meer. Daarom is er de OKK Houten. Destijds opgericht om de belangen van de ondernemers in de kleine kernen beter te kunnen behartigen. Inmiddels is de OKK uitgegroeid tot een vereniging met ruim 70 leden en is zij een belangrijke gesprekspartner voor collegaverenigingen en de lokale overheid. De OKK neemt deel aan het Economisch Platform Houten en is medeorganisator van de Houtense Ondernemersdag. Vanuit het bestuur worden ontwikkelingen die het ondernemerschap in onze gemeente raken op de voet gevolgd.

Meer nog dan een gesprekspartner voor “derden” is de OKK Houten een ontmoetingsplaats voor de leden. Wij organiseren bijeenkomsten waar de leden elkaar met enige regelmaat treffen. Tijdens de themabijeenkomsten worden interessante thema’s besproken en krijgen bedrijven de gelegenheid om zich te presenteren aan collega ondernemers. Daarnaast worden er inloopbijeenkomsten gehouden bij bedrijven in het werkgebied en worden er excursies georganiseerd. Ook worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met andere ondernemersverenigingen in de regio.

Kortom OKK Houten is een actieve vereniging. U bent van harte welkom om eens te komen kijken bij een bijeenkomst. Heeft u belangstelling om lid te worden, klik dan hier om het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden in te vullen.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met ons secretariaat, secretariaat@okkhouten.nl.