20 jaar

Ondernemersvereniging Kleine Kernen (OKK) bestaat dit jaar 20 jaar. Voorzitter Peter de Rooij legt uit dat vereniging ooit is opgericht omdat ondernemers uit de kleine kernen van de gemeente Houten zich wat minder thuis voelden bij de Houtense bedrijvenvereniging.

DOELSTELLING ,,De OKK  is opgericht op 27 augustus 1996 en staat volgens haar statuten voor ‘de behartiging van belangen van ondernemers in haar werkgebied’. Een brede doelstellingdie veel ruimte laat. Tegelijkertijd is het een doelstelling die beperkingen aangeeft. ,,Want is er een individueler belang dan dat van een ondernemer?”, aldus de website van de ondernemersvereniging. ,,Dat waren andere tijden”, zegt De Rooij die aangeeft dat er tegenwoordig meer wordt samengewerkt met andere verenigingen. Op dit moment wordt er vanuit het Economisch Platform namens alle ondernemersverenigingen met de gemeente gesproken. Het komt ook wel voor dat OKK-leden ook lid zijn van een andere ondernemersvereniging of dat bijvoorbeeld leden van de ZZP-vereniging ook lid zijn van OKK. Iedere vereniging houdt bij de samenwerking zijn eigen identiteit. Hij gaat er dan ook vanuit dat de Ondernemersvereniging Kleine Kernen nog lang blijft voortbestaan. ,,We blijven onze avonden organiseren. Er zijn ook leden die graag voor de gezelligheid bij elkaar komen.”

Mogelijk gaan de verenigingen elkaars leden vaker op elkaars bijeenkomsten uitnodigen. ,,Misschien kunnen we de agenda’s beter op elkaar afstemmen.”

De jubileumbijeenkomst was zeer geslaagd. OKK kon met de leden in de Wiese in Het Café verblijven voor en na de voorstelling en in de pauze. De Wiese in Schalkwijk is een beetje het vaste honk voor activiteiten van OKK. ,,Ik vond het heel geslaagd, het was heel gezellig”, meent Stef van Rinsum.

KLEINE KERNEN Ondernemers in de kleine kernen wonen en werken in ’t Goy, Tull en ’t Waal of Schalkwijk. Het wonen en werken in de kleine kernen bindt de ondernemers van OKK. Vaak zijn zij hun bedrijf begonnen in een woonomgeving en zijn soms opgelopen tegen problemen met het bestemmingsplan. De laatste jaren is OKK door de gemeente steeds goed betrokken bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen in de kleine kernen. OKK heeft zich hierin ook altijd voor de ondernemers ingezet en er bij het Bestemmingsplan Buitengebied op toegezien dat elke onderneming goed ingetekend staat. ,,De contacten met de gemeente zijn goed”, zo zegt De Rooij. ,,We worden eerder bij dingen betrokken als in het verleden.”

De ondernemersvereniging organiseert zo’n vijf keer per jaar een ledenavond waarop een actueel onderwerp besproken wordt of een ondernemer iets vertelt.

De bijeenkomsten zijn zakelijk en informeel. De rol van de ondernemingsvereniging is het verbinden van ondernemers en het vertegenwoordigen van ondernemers richting de gemeente. Naast de ledenavonden organiseert OKK ook bedrijfsbezoeken. ,,Met bedrijfsbezoeken is de opkomst heel goed. Leden vinden het interessant om bij een ander in de keuken te kijken”, zegt Van Rinsum. Het ledenaantal van de ondernemersvereniging is in de loop der jaren gestegen, maar de laatste jaren stabiel rond 70 leden.