Bijeenkomst over Ondernemersfonds Houten (incl PDF)

Maandag 7 november hadden wij een informatieve bijeenkomst over Stichting Ondernemersfonds Houten en de toekomst van OKK.

Om tot beslissingen te komen over de gelden voor het trekkingsgebied “Kleine kernen (incl buitengebied)” is het van belang dat het trekkingsgebied verenigd is. Besloten is om hiervoor een hechte samenwerking tot stand te brengen tussen Vereniging OKK en Stichting Promotie Eiland van Schalkwijk. Aangezien een stichting wel mogelijke subsidies mag ontvangen en een vereniging niet, heeft de notaris geadviseerd om beide organen naast elkaar te laten bestaan.

Besproken wordt dat er nog een officiële brief vanuit Stichting Ondernemersfonds Houten verstuurd zal worden naar alle OZB “niet-wonen” huurders en bezitters om alle informatie te delen en om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers betrokken worden in het gehele proces.

Tevens wordt afgesproken dat ook Het Groentje en Schalkwijkse berichten benaderd zullen worden om hier een bericht over te plaatsen om het bereik te vergroten.

Om ervoor te zorgen dat de gelden van het trekkingsgebied “Kleine kernen (incl buitengebied)” zo min mogelijk gebruikt hoeven te worden voor ondersteunende diensten, geeft Peter de Rooy aan dat OKK de administratieve ondersteuning zal verzorgen (zoals bijv. verslaglegging, notuleren en het organiseren van bijeenkomsten).

Er is gevraagd wie actief betrokken wil zijn in het proces van besluitvorming, etc. Het is van belang dat ideeën voor projecten echt uit het trekkingsgebied komen en dat iedere trekkingsgerechtigde de mogelijkheid krijgt om te stemmen over hoe het geld verdeeld en gebruikt wordt.

Meer informatie over een eventuele vervolgbijeenkomst volgt in de brief van Stichting Ondernemersfonds Houten.

Voor meer informatie kan al gekeken worden op www.ondernemersfondshouten.nl (deze is nog in opbouwende fase, maar het gedeelte voor OKK staat er wel al op).

Bij vragen mail gerust.