Ledenbijeenkomst 24 november 2016

In de sfeervolle ruimte bij De Landwinkel de Lindeboom in ’t Goy heeft wethouder Herman Geerdes de OKK-leden bijgepraat over de ontwikkelingen ten aanzien van het Eiland van Schalkwijk.

De hoge opkomst is een teken dat dit de interesse heeft van veel OKK-ondernemers. De gemeente wil het landelijk gebied duurzaam ontwikkelen met landbouw en recreatie als economische motor. De Nieuwe Hollandsche Waterlinie is herontdekt en een belangrijk aandachtspunt is de recreatieve bereikbaarheid van dit gebied. Het Eiland van Schalkwijk is dusdanig uniek dat er naar alle waarschijnlijkheid een aanvraag wordt ingediend bij de Werelderfgoedlijst van Unesco. De kans van slagen daarop is erg groot aldus de wethouder. Het voordeel daarvan is dat grootschalige woningbouwprojecten buiten de deur worden gehouden.

De gemeente creëert de voorwaarden voor een recreatief routenetwerk voor het Eiland van Schalkwijk en zoekt recreatieve ondernemers die het gebied verder willen ontwikkelen. De forten binnen het gebied bieden vele mogelijkheden voor recreatie maar ook voor andere bestemmingen zoals het huisvesten van startende ondernemers. Het afstemmen van landbouw en recreatie vergt aandacht maar biedt ook kansen. Een ‘stamtafel’ is opgericht waarin de wethouder en ondernemers brainstormen over het benutten van deze kansen, zoals bijvoorbeeld duurzame energie. Ook is een stichting in ontwikkeling die zich gaat bezig houden met het stimuleren van evenementen en recreatie.

Als laatste deelt de wethouder mede dat de gemeente Houten en de gemeente Wijk bij Duurstede een ambtelijke fusie voornemens zijn. Dit plan wordt over een aantal weken in de gemeenteraad behandeld. De wethouder legt uit dat de zelfstandigheid van beide gemeenten hierdoor langer gewaarborgd blijft; het samenvoegen van de beide ambtelijke organisaties kan de kwetsbaarheid verlagen en de kwaliteit verhogen.

Joost Uytewaal (voorzitter Economisch Platform Houten) en Peter de Rooy delen de ontwikkelingen binnen het Economisch Platform Houten (EPH) met de leden. Onderwerpen als kantorenvisie, retailvisie, parkmanagement, U10, participatiewet en DO! Challenge zijn de laatste tijd uitgebreid aan bod geweest in het platform. De voorzitters van de ondernemers- en winkeliersverenigingen overleggen 4 keer per jaar met de wethouder over economische ontwikkelingen binnen de gemeente Houten. Ook MKB-Nederland is in het platform vertegenwoordigd.

Vervolgens werd er door de vele ondernemers uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen. Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje.

Bent u een volgende bijeenkomst ook (weer) van de partij? Introducés zijn altijd welkom.