DO!Challenge 2.0

DO!Challenge is een initiatief van het Economisch Platform Houten, het samenwerkingsverband van de zes ondernemersverenigingen in Houten. Doel is om op een positieve wijze ondernemers te inspireren en stimuleren op het gebied van duurzaamheid. 

Houten ontwikkelt Duurzaam Ondernemen verder: DO!CHALLENGE 2.0 VAN START! DO!Challenge is toe aan een 2e ronde. In DO!Challenge 1.0 hebben de 11 deelnemende bedrijven een monitor ontwikkeld waarmee inzichtelijk wordt hoe ze presteren in duurzame bedrijfsvoering.

In DO!Challenge 2.0 lichten de bedrijven hun scores door op het terrein van Planet (milieu), People (mens-vriendelijkheid), Profit (bedrijfsmatig) en Passion (identiteit) en bepalen een  aantal acties waar ze de komende tijd in vooruit willen gaan. DO!Challenge is een initiatief van het Economisch Platform Houten, het samenwerkingsverband van de zes ondernemersverenigingen in Houten. Doel is om op een positieve wijze ondernemers te inspireren en stimuleren op het gebied van duurzaamheid. DO!Challenge wil Houtense ondernemers helpen om op innovatieve wijze duurzaam te ondernemen.

Centraal instrument hierin is de in DO!Challenge 1.0 ontwikkelde monitor waarmee acties en resultaten gestructureerd in kaart worden gebracht. Daarmee kan de ondernemer gericht sturen, zodat investeringen ook meetbare verbetering opleveren voor mens, milieu en bedrijfsresultaat. Door de verbeteringen te communiceren kunnen ondernemers zich onderscheiden in de markt. Het DO!Challenge -team ondersteunt dit met informatie en advies op maat en organiseert onderlinge samenwerking. Met financiële steun van het Duurzaamheidsfonds Houten, de gemeente Houten en de ondernemers zelf, wordt DO!Challenge een vliegwiel voor verduurzaming van de Houtense bedrijven.

Energieke regio

Vanuit DO!Challenge wordt samengewerkt met Energieke Regio Kromme Rijnstreek. Stichting Energieke Regio heeft als primaire doelstelling het bevorderen van energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie bij (bestaande) bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed. Nevendoelstellingen hierbij zijn het positief beïnvloeden van het binnenklimaat, het verhogen van het bewustzijn en kennisniveau op het gebied van energievraagstukken en het positioneren van deelnemers als maatschappelijk verantwoorde organisaties

Deelnemers DO!Challenge 2.0 gevraagd

DO!Challenge is op zoek naar enthousiaste Houtense ondernemers die actief willen participeren in de 2e ronde, DO!Challenge 2.0. Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.do-challenge.nl. Op deze website zijn ook de interviews met de deelnemers van 1.0 te zien!

Of neem direct contact op met de projectleider van DO!Challenge: John Venneman, 06 – 557 22 333