Disclaimer

Disclaimer.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De OKKHouten is niet aansprakelijk voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden of gevolgen. O.a. gelet op de recente wetswijziging ten aanzien van het opzeggen lidmaatschap van een vereniging, (artikel 2:35 lid 6 BW) wordt u hierbij geïnformeerd over de wijze van opzegging van uw lidmaatschap. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd tegen het eind van het jaar, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt. Deze opzeggingstermijn geldt ook voor de buitengewone leden.